Showing all 8 results

FATALANDSCAPE cung cấp các loại vật tư cảnh quan cho vườn cây, cảnh quan đô thị. Chúng tôi còn cung cấp giải pháp trồng cây sân vườn trên mái tại các dự án, công trình xanh. Ngoài ra, FATALANDSCAPE còn cung cấp các giải pháp thiết kế cảnh quan, thiết kế sân vườn. Tại FATALANDSCAPE bạn dễ dàng làm việc và được tư vấn bởi các chuyên gia hàng đầu.

Bạn liên hệ với chúng tôi trao đổi những vật tư cảnh quan cần mua, và chúng tối sẽ cung cấp tất cả những gì mà các bạn cần. Việc của các bạn là ở nhà và thực hiện sự sáng tạo của bạn. Bạn lấy với số lượng lớn chúng tôi có chính sách giá ưu đãi đặc biệt.