Bầu nhựa ươm cây

Bầu nhựa ươm cây hay Air-Pot là một khung bao đất quanh rễ nuôi dưỡng cây (tượng tự như chậu). Gồm hệ thống lỗ thông minh giúp đảm bảo rễ cây hấp thụ oxy và chất dinh dưỡng đạt kết quả tối đa.

Báo Giá